Υποβολές ανά περιοχή

Καντε κλικ στην περιοχή για περισσότερες πληροφορίες

Υποβολές ανά περιοχή
1 2 3 4 5 6 7 29 9 11 5 3 3

1

1.021.131 ευρώ

2

9.552.522 ευρώ

3

7.696.110 ευρώ

4

12.075.630 ευρώ

5

11.984.228 ευρώ

6

9.687.962 ευρώ

7

13.599.880 ευρώ

29

67.490.505 ευρώ

9

12.409.227 ευρώ

11

26.508.306 ευρώ

5

3.760.179 ευρώ

3

5.853.359 ευρώ

3

3.306,936 ευρώ