Υποβολή Αιτήσεων
Παράτασης - Τροποποίησης - Πληρωμής

Σύνδεσμος

Παρουσίαση των Δράσεων Αγροδιατροφής

Κατεβάστε την

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση
στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων - Β' Κύκλος
Περισσότερα
Εκσυγχρονισμός του
Πρωτογενούς Tομέα - Β' Κύκλος
Περισσότερα
Πράσινος
Αγρο-τουρισμός
Περισσότερα
Αναδιάρθρωση
καλλιεργειών
Περισσότερα
Γενετική
βελτίωση ζώων
Περισσότερα
Ενίσχυση
Υδατοκαλλιεργειών
Περισσότερα

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τα έργα του αγροτικού τομέα που θα χρηματοδοτηθούν αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της ανθεκτικότητας του κλάδου και περιλαμβάνουν μια σειρά επενδύσεων σε υποδομές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, θα βελτιώσουν την συνδεσιμότητα και θα επιτύχουν οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειά τους.

ΕΛΛΑΔΑ 2.0
Δράσεις

Αγροδιατροφής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
€ 544,5 εκ.

Έργα Δράσης

Β' Κύκλος

Περισσότερα

Α' Κύκλος

Περισσότερα
01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
03. Πράσινος Αγρο-τουρισμός

03. Πράσινος Αγρο-τουρισμός

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
04. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

04. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
05. Γενετική βελτίωση Ζώων

05. Γενετική βελτίωση Ζώων

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
06. Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών

06. Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών

Προτάσεις δράσεων στον Τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, Α' Κύκλος

Περισσότερα
01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Β' Κύκλος, Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Περισσότερα
02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Β' Κύκλος, Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Περισσότερα

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κατά την υλοποίηση των Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στρατηγική κατά της Απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

imageΠροβολή PDF

Κωνσταντίνος Μπαγινέτας

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Τα έργα του αγροτικού τομέα που θα χρηματοδοτηθούν αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της ανθεκτικότητας του κλάδου και περιλαμβάνουν μια σειρά επενδύσεων σε υποδομές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, θα βελτιώσουν την συνδεσιμότητα και θα επιτύχουν οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειά τους.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και φορολογικά κίνητρα Ελλάδα 2.0

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) Ελλάδα 2.0 περιλαμβάνει ως μια ιδιαίτερα σημαντική δράση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας την παροχή δανείων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό, μέσω της σχετικής δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα αντλήσει από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δάνεια ύψους 11,72 εκ €.

Η λήψη προκαταβολής Δημόσιας ενίσχυσης με έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής δίνει την δυνατότητα σε επενδυτές για τους οποίους έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση να εισπράξουν άμεσα μέχρι το 100% της ενίσχυσης. Η Χρήση αυτού του εργαλείου έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη υλοποίηση των έργων τους ενώ επιτυγχάνεται θετικό επενδυτικό κλίμα με χαμηλότερο κόστος χρήματος και λιγότερο χρόνο εκταμιεύσεων.

Μεταρρύθμιση Ελλάδα 2.0: Ν.4935/2022 (ΦΕΚ Α’ 103) -Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών.
Τα κίνητρα του νομοσχεδίου αφορούν κάθε μορφής μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία, καθώς και συνεργασίες προσώπων, είτε με τη μορφή δεσμευτικών συμβάσεων – συμφωνιών είτε με την από κοινού ίδρυση νέων εταιριών.
Ειδικότερα, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής κατά 30% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρίας ή του συνεργαζόμενου προσώπου. Στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών η απαλλαγή αυτή ανέρχεται σε 50%.

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, νέα, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συντεύξεις σχετικά με τις δράσεις αγροδιατροφής.

Προβολή Όλων

Αποφάσεις ανά περιφέρεια της Ελλάδος

Πατήστε επάνω στην περιφέρεια που σας ενδιαφέρει για να δείτε τις σχετικές αποφάσεις με την δημόσια ενίσχυση τους.
Αποφάσεις ανά Περιφέρειεα της Ελλάδος
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αποφάσεις

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αποφάσεις

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αποφάσεις

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αποφάσεις

Περιφέρεια Κρήτης

Αποφάσεις

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αποφάσεις

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μητρώο Αιτήσεων