02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Β' Κύκλος, Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Περισσότερα
01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Β' Κύκλος

Περισσότερα

Μητρώο Αιτήσεων