Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (Α' Κύκλος)

Ενισχύονται:

 • Συλλογικά σχήματα,
 • Οργανώσεις Παραγωγών 
 • Σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία
  • Απόκτηση ακινήτων
  • Αγορά γης
  • Αγορά οχημάτων
  • Εγκατάσταση ΑΠΕ
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MμE.
  • Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
  • Εισαγωγή Καινοτομίας για ΜμΕ
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Κριτήρια επιλεξιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:  Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης 

Αποφάσεις ανά περιφέρεια της Ελλάδος

Πατήστε επάνω στην περιφέρεια για να δείτε τις σχετικές αποφάσεις
Αποφάσεις ανά Περιφέρειεα της Ελλάδος
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αποφάσεις

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αποφάσεις

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αποφάσεις

Περιφέρεια Κρήτης

Αποφάσεις

Μητρώο Αιτήσεων