Προσκλήσεις

Όλα τα έγγραφα προσκλήσεων για τις δράσεις Αγροδιατροφής

Προσκλήσεις – Α’ Κύκλος

Προσκλήσεις – Β’ Κύκλος

 

Υποδείγματα

Όλα τα υποδείγματα εγγράφων για τις δράσεις Αγροδιατροφής

Αρχεία Word

Αρχεία Excel

 

Συχνές Ερωτήσεις

Όλες οι συχνές ερωτήσεις για τις δράσεις Αγροδιατροφής

Συχνές Ερωτήσεις – Α’ Κύκλος

Συχνές Ερωτήσεις – Β’ Κύκλος

 

Υποστηρικτικό υλικό

Έγγραφα υποστηρικτικού υλικού για τις δράσεις Αγροδιατροφής

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία αυτή την στιγμή

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία αυτή την στιγμή

Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS, η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (Ν.4622/2019). Για την υποβολή καταγγελιών για έργα, παρακαλούμε, πατήστε εδώ

Μητρώο Αιτήσεων