Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνου Μπαγινέτα

Τα έργα του αγροτικού τομέα που θα χρηματοδοτηθούν αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της ανθεκτικότητας του κλάδου και περιλαμβάνουν μια σειρά επενδύσεων σε υποδομές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, θα βελτιώσουν την συνδεσιμότητα και

Μητρώο Αιτήσεων