Αποφάσεις ανά Περιφέρειεα της Ελλάδος- Αναδιάρθωση Καλλιεργειών
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου