02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Β' Κύκλος, Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Περισσότερα
01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Β' Κύκλος, Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Περισσότερα
05. Γενετική βελτίωση Ζώων

05. Γενετική βελτίωση Ζώων

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
04. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

04. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
03. Πράσινος Αγρο-τουρισμός

03. Πράσινος Αγρο-τουρισμός

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα

Μητρώο Αιτήσεων