Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα

Τα 5 υποέργα για τον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα με τα συνολικά ποσά της δημόσιας δαπάνης:

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 181,5εκ. ευρώ
Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα 98,1εκ. ευρώ
Πράσινος Αγρο-τουρισμός 49εκ. ευρώ
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών 166,7εκ. ευρώ
Γενετική βελτίωση ζώων 14,7εκ. ευρώ

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Η σχετική δράση χρηματοδότησης πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε € 510 εκ.. Μέσα από την υλοποίηση των εν λόγω υπο-έργων, η Ελλάδα στοχεύει στον ευρύτερο μετασχηματισμό του αγροτικού

Περισσότερα
05. Γενετική βελτίωση Ζώων

05. Γενετική βελτίωση Ζώων

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
04. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

04. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
03. Πράσινος Αγρο-τουρισμός

03. Πράσινος Αγρο-τουρισμός

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα
01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

01. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, Α' Κύκλος

Περισσότερα

Πορεία Υλοποίησης Δράσεων

Απρίλιος 2022

15/06/2022 - 30/09/2022

31 Δεκεμβρίου 2022

Απρίλιος 2022

18/07/2022 - 30/09/2022

31 Δεκεμβρίου 2022

Απρίλιος 2022

12/07/2022 - 30/09/2022

31 Δεκεμβρίου 2022

Απρίλιος 2022

31/08/2022- 30/09/2022

31 Δεκεμβρίου 2022

Απρίλιος 2022

27/07/2022 - 30/9/2022

31 Δεκεμβρίου 2022

Αποφάσεις ανά Περιφέρειεα της Ελλάδος

Αποφάσεις ανά Περιφέρειεα της Ελλάδος
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αποφάσεις

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αποφάσεις

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αποφάσεις

Περιφέρεια Κρήτης

Αποφάσεις

Μητρώο Αιτήσεων