Η Πρόσκληση τέθηκε σε διαβούλευση από 28 Φεβρουαρίου έως και τις 7 Μαρτίου 2022  και ώρα 12:00 μ.μ. το κείμενο της διαβούλευσης βρίσκεται στον παρακάτω συνδεσμο.

Μητρώο Αιτήσεων